x91 发表于 2013-12-7 00:19:23

【社区成绩榜】怒首领蜂

本帖最后由 x91 于 2015-6-11 19:15 编辑

怒首领蜂 社区成绩排行榜

注:现阶段无根据强化类型进行分表的需求。

Type-A


#1
#2
#3
#4
#5


Type-B


#1
#2

#3
#4
#5Type-C


#1827ED1B7266A / CAD129,101,900- (Very Hard/RANK4)Shot2-32012-07-15路过发个旧成绩,大家随便碾~

#2dkaruga / DKA79,268,140Shot2-42015-06-11

#3
#4
#5

页: [1]
查看完整版本: 【社区成绩榜】怒首领蜂